Vigu fyller 30 år 2024 och Vigu rf fyller 15.

Vigu fyller 30 år 2024 och Vigu rf fyller 15. Det här ska såklart firas. Hösten 2024 kommer Vigu rf därför att ge ut en bok med viguiternas bästa historier och ögonblick från vigulivet under alla dessa 30 år. Skicka alltså in din bästa historia, ditt bästa minne, en dikt, en anekdot, din favoritbild – historien får vara en rad lång, eller en hel A4 (eller tre). Vi samlar sedan in materialet och publicerar ett urval av det i boken, som ges ut lagom till Viguträffen 2024.

Vi samlar också nu samtidigt in videoklipp från Vigus 30 åriga historia. Har du en videosnutt från din vigutid någonstans i dina gömmor som du vill dela med dig av? Skicka den till oss. Vi samlar nu in videomaterial för att i första hand kunna göra en ny pr-video för Vigu som vi siktar på att publicera under våren 2024 för att locka många nya studerande till utbildningen. Det inskickade materialet kan också komma att användas i andra sammanhang, till exempel i samband med Viguträffen 2024 och i firandet av Vigu 30 år.

Deadline för inskickande av material är 30.4.2024 men vi ser ju gärna att man skickar in material redan nu!

Allt material skickas in via denna länk: https://forms.gle/3598bL6pvF1bdd9r9