Vill du bli vildmarksguide?

Yrkesexamen inom naturbranschen, kompetensområdet för Vildmarks- och naturguidning

Vigu är en friluftsutbildning som bygger på traditionerna inom det nordiska friluftslivet med mycket aktiviteter av olika slag. Vigu är en examensförberedande utbildning, där ditt mål förutom att lära dig olika aktiviteter och att leda dem, också är att avlägga yrkesexamen inom naturbranschen/Vildmarksguide

Läs mer om utbildningen på Axxells sidor: 

styrelsen@vigu.fi
FO-nummer 2577541-9