Bli medlem

Vigu rf har två typer av medlemskap:

Ordinarie medlem – Person som i något skede antagits till Vigu-utbildningen (en viguit) eller person som är intresserad av föreningens verksamhet och har rekommenderats av en viguit. Samtliga medlemmar har rösträtt på föreningsmöten.

Understödande medlem – Företag, förening eller person som vill understöda Vigu rf:s verksamhet. Har inte rösträtt på föreningsmöten.

Båda medlemstyperna innebär automatiskt medlemskap i Suomen Latu!

Val av medlemstyp
Välj typ av medlemskap i Suomen Latu bland alternativen nedan. Som ungdoms- och studerandemedlem måste du ange ditt födelseår. Familjekort kan väljas medlemmar som bor på samma adress, varav en är betalare och får fakturan och Latu&Polku-tidningen. Familjen får 2 medlemskort, ett till betalaren och ett till resten av familjemedlemmarna.

Understödande medlem
Företag, förening eller person som vill understöda Vigu rf:s verksamhet. Har inte rösträtt på föreningsmöten.

styrelsen@vigu.fi
FO-nummer 2577541-9