Nisselistan

Den legendariska Nisselistan som du kan öva arter med hittar du här!

Du kan öva dig på växter, fåglar och ryggradslösa djur med hjälp av Nisselistan.

Listorna är senast uppdaterade för ett antal år sedan, så de motsvarar inte artlistorna som finns i vildmarksguideexamen till 100 %. Vi uppdaterar Nisselistan då vi har resurser för det. 

styrelsen@vigu.fi
FO-nummer 2577541-9